Co to jest transport przesyłowy? 

Nie wszystkie materiały i substancje mogą być dostarczane w tradycyjny sposób za pomocą samochodów ciężarowych czy kolei. Jednym z rodzajów transportu należy transport przesyłowy, który umożliwia przewóz towarów za pomocą rurociągów, gazociągów, taśmociągów oraz przewodów. Czym jeszcze charakteryzuje się transport przesyłowy?

Co to jest i na czym polega transport przesyłowy?

Transport przesyłowy polega na przesyłaniu danego rodzaju ładunków np. ropy, gazów, wody, substancji syntetycznych (np. kwas, amoniak) czy materiałów sypkich. W skład infrastruktury transportu przesyłowego wchodzą:

  • Rurociągi, które umożliwiają przesyłanie ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego i wody na duże odległości. Proces odbywa się pod wysokim ciśnieniem.
  • Taśmociągi wykorzystywane do transportu materiałów sypkich i drobnych (np. węgiel kamienny, brunatny, rudy metali, siarka). Stosowane są w magazynach, placach budowy, składowiskach, kopalniach kruszywa oraz liniach produkcyjnych. 
  • Linie energetyczne do transportu energii elektrycznej, wytworzonej w elektrociepłowni. W Polsce sieć przesyłowa energii elektrycznej składa się z linii wysokiego napięcia oraz linii doprowadzających energię do stacji transformatorowych oraz odbiorców końcowych.

Charakterystyczną cechą transportu przesyłowego jest to, że każdy kanał jest dostosowany do przenoszenia jednego rodzaju towarów. Transportem przesyłowym przesyła się również takie płyny, jak mleko czy piwo. 

Transport przesyłowy – korzyści

W Polsce transport rurociągowy odgrywa bardzo ważną rolę dla polskiej gospodarki, umożliwiający rozwój wielu gałęzi przemysłu. Ten rodzaj transportu odbywa się zarówno między miastami, jak i krajami. Dużą zaletą tej formy transportu jest niski koszt eksploatacji oraz szybkość przesyłu. Wyróżnia się również wysokim stopniem niezawodności i nie koliduje z innymi środkami transportu. Dzięki rozbudowanym liniom rurociągowym jest możliwość rozładowania ruchu na autostradach. Tony litrów piwa czy mleka nie muszą być transportowane na drogach. Przesył ropy naftowej i paliw płynnych rurociągiem jest bezpieczny, nie zanieczyszcza środowiska i nie jest wrażliwy na działanie warunków atmosferycznych. Transport rurociągowy zużywa mniej energii niż pociągi i samochody ciężarowe. Ten rodzaj transportu ma wiele zalet, jednak budowa rurociągów wiąże się z dużym kosztem.