Jakie zagrożenia niesie za sobą praca spedytora?

Każda praca wiąże się z pewnymi zagrożeniami, które mogą negatywnie wpłynąć na renomę firmy. Nie inaczej jest z pracą spedytora, który musi kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo przewożonych ładunków. Jeżeli dojdzie do ewentualnej szkody, nierzadko on ponosi odpowiedzialność. Jak uniknąć niespodzianek i zadbać o prawidłową realizację zlecenia?

Zakres odpowiedzialności spedytora

Na wstępie warto zaznaczyć za jakie szkody spedytor ponosi odpowiedzialność. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy osoba odpowiedzialna za organizację transportu nie dopilnuje poprawnej realizacji zlecenia lub podejmie współpracę z przewoźnikiem oszustem. Aby uniknąć zagrożenia należy zadbać o polisę OCS, która pokryje ponoszoną przez spedytora odpowiedzialność. Warto wiedzieć, że niektóre firmy spedycyjne prowadzą działalność w ograniczonym zakresie. Typowymi usługami spedycyjnymi są poradnictwo spedycyjne, zawieranie umów z przewoźnikami, wybór środka transportu, ubezpieczenie ładunku oraz monitorowanie procesów związanych z ładunkiem. Jeżeli spedytor sumiennie i prawidłowo realizuje wszystkie czynności zawarte w umowie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Innymi słowy – spedytor będzie winny poniesienia szkody, jeżeli zostanie mu udowodnione zaniedbanie np. w zakresie wyboru nieodpowiedniego środka transportu czy przewoźnika.

Uszkodzenie ładunku podczas transportu

W praktyce spedytor nie jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub utratę ładunku podczas transportu, ponieważ to nie on wyrządził szkodę. Jednak może ponieść winę, jeżeli uszkodzenie towaru wynikało z jego zaniedbań. Dotyczy to sytuacji, kiedy spedytor dokona nieodpowiedniego wyboru firmy transportowej. Należy pamiętać, że ubezpieczenie OCP dotyczy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, a nie samego ładunku. Inne ryzyka obejmuje polisa CARGO. Przede wszystkim chroni mienie w przypadku uszkodzeń, kradzieży, wypadku na drodze czy klęsk żywiołowych. W przypadku ubezpieczenie CARGO nie ma znaczenia co się wydarzyło, istotna jest powstała szkoda.

Współpraca z nierzetelnym przewoźnikiem

Utrata czy uszkodzenie towaru wskutek działań nieprofesjonalnego przewoźnika może stanowić zagrożenie dla interesów spedytora. Zgodnie z Art. 429 k.c. „Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”. Jednak, jeżeli spedytor wykaże, że zaangażował do transportu odpowiedniego przewoźnika i dołożył należytej staranności w wykonaniu zlecenia, nie poniesie żadnej odpowiedzialności. 

Osoba odpowiedzialna za organizację transportu powinna podejmować współpracę tylko z rzetelnymi firmami transportowymi. Między innymi z tego względu warto korzystać ze sprawdzonych giełd transportowych, które posiadają w bazie wyłącznie zweryfikowanych przewoźników.