Jak działają firmy transportowe?

Transport to bardzo szybko rosnąca gałąź polskiej gospodarki. Obecnie można zaobserwować duże zapotrzebowanie na usługi polskich przewoźników. Jak tak naprawdę funkcjonują firmy transportowe? Jaki jest zakres ich usług?

Czym są firmy transportowe?

Firmy transportowe zajmują się przewozem rzeczy i ludzi na terenie Polski lub krajów poza granicami naszego kraju. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi zarobkową działalność gospodarczą w zakresie transportu musi legitymować się licencją – niezależnie czy przewóz realizowany jest busem, samochodem osobowym czy autokarem. Licencja transportowa to zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy wyłącznie firm, które wykonują zarobkowy transport rzeczy lub osób pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Dokument nie jest wymagany w przypadku przewoźników, którzy realizują transport za pomocą pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony lub w celach niezarobkowych. 

Transport czasami mylony jest ze spedycją, jednak zakres usług obydwu działalności jest inny. Spedycja polega na organizacji przewozów, czyli m.in. opracowywanie optymalnych tras oraz sprawowanie kontroli nad realizacją zlecenia. Firmy spedycyjne współpracują z przewoźnikami, biorąc na siebie odpowiedzialność za realizację transportu. 

Zakres usług firm transportowych

Głównym zadaniem firmy transportowej jest przewóz zróżnicowanych ładunków na trasach krajowych lub międzynarodowych. Zakres usług przewoźników jest uzależniony od posiadanej floty oraz możliwości przewozowych. Do dyspozycji są zarówno uniwersalne firmy, jak i specjalizujące się w transporcie materiałów specjalnej ostrożności lub przewozie ładunków wymagających specjalnych warunków termicznych (np. artykuły spożywcze lub farmaceutyczne). Polscy przewoźnicy cieszą się ogromną popularnością nie tylko na terenie naszego kraju, ale również zagranicą. Z ich usług korzystają zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, które szukają nowych rynków zbytu.

Zakres usług firm transportowych nie ogranicza się jedynie do przewozu towarów lub pośrednictwie przy przewozie. Przedsiębiorstwo transportowe zapewnia również asysty przy rozładunku i załadunku towarów, weryfikowanie zgodności towaru z informacjami podanymi w dokumentacji oraz przygotowywanie wymaganych listów przewozowych. Pracownicy firm transportowych korzystają z nowoczesnych technologii i systemów, które ułatwiają przeprowadzanie analizy kosztów i zużycia paliwa przez kierowców, zarządzanie czasem pracy, wystawianie faktur i listów przewozowych oraz monitorowanie trasy kierowców.

Znaczenie giełd transportowych dla przewoźników

Firmy transportowe mogą nawiązywać współpracę z firmami spedycyjnymi lub samodzielnie przyjmować zlecenia od firm i osób prywatnych. W drugim przypadku duża część rzetelnych przewoźników ogłasza się na giełdach transportowych, czyli platformach ułatwiających pozyskiwanie zleceń. Jedną z nich jest giełda transportowa wyslijbusem.pl, która umożliwia zleceniodawcom dodawanie ogłoszeń transportowych na przewóz np. mebli, palet, sprzętów, urządzeń czy części motoryzacyjnych. Dzięki platformie przewoźnicy mogą łatwo nawiązać kontakt ze zleceniodawcami i pozyskać nowych klientów.